vrijdag 31 december 2010

Advent


Op veel Vrije Scholen is het gebruikelijk om voor de kinderen een Adventstuin te maken. Dennegroen ligt in de vorm van een spiraal en binnenin brandt het licht (in de vorm van een grote kaars) waaraan elk kind zijn kaarsje (een kaarsje van bijenwas, gestoken in een mandarijntje) mag aansteken.

Zo maakt ieder de beweging naar binnen en vindt daar het licht.

De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. Al 't oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd. Een nieuw begin. De strijd van Michaël is beëindigd.

De adventstijd begint op de 4de zondag voor Kerstmis. Het woord Advent komt uit het Latijn, van 'adventus', dat 'komst' betekent. Het is de komst van het licht op aarde, waaraan de advents-tijd vooraf gaat. Advent; tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfst.

We zijn op weg naar de langste nacht. Steeds schaarser wordt het licht. In het meest noordelijke deel van Europa is het nu voortdurend nacht. De zon is er helemaal niet meer te zien (een belangrijke aanleiding voor het Sint Lucia-feest).
In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant gaan bezighouden. Wanneer je niets meer kunt zien (duisternis) en horen (stilte) rest je niet veel meer dan voelen. Door dit alles onder ogen te zien, door er innerlijk licht op te laten schijnen, kan daar zich wat gaan ontwikkelen.
Advent, de stille tijd, waarin het groeiend kaarslicht symbolisch is voor het innerlijk licht dat het aarde-donker kan overwinnen. Met de geboorte van het Kerstkind is dat innerlijk licht op aarde gekomen, om te groeien in de mensen.
Uit het boekje van de Vrije School de Zwaan:


Meer hierover vindt jij op:
http://www.zonnejaar.nl/

Advent

Op de drempel
wachtend op
het gouden licht
dat zich wil spiegelen
in mijn hart
binnen
is het stil

Gedicht van : Janneke Rosenbrand

Advent, een nieuw begin!
http://www.pinterest.com/pin/196751077440371402/

De strijd van Michaël is beëindigd. De aarde is weer helemaal aarde.
“Alles begint opnieuw”. Hoe kun je dit in de praktijk zichtbaar, voelbaar maken?
Meestal hangt en staat er nog van alles in de kamer van de herfst of van een eerder feest. Het kan fijn zijn om dat allemaal op te ruimen zodat je echt met een schone, nieuwe kamer kunt beginnen. Kaal na de rijke herfst en toch weer een nieuw begin.

Advent: voorbereiding en verwachting.

Voorbereiding van wat? Verwachting van wat?
Voor de kinderen is het duidelijk: wij vieren de geboorte van Jezus, die voor de mensen het Licht op de aarde bracht.

Vier zondagen voor Kerstmis begint de Adventstijd. Meestal valt de eerste adventszondag op de laatste zondag in november.
Terwijl het buiten al vroeg donker is, wordt het in de huiskamer iedere week lichter, naar¬mate er één, twee, drie of vier kaarsen in de adventskrans branden.
Zoals hierboven staat, Advent is de tijd van verwachting. We staan open voor wat uit de hemel tot ons komt.
Eens, heel lang geleden, waren er twee mensen die een boodschap kregen uit de goddelijke wereld. De eerste was de oude priester Zacharias. Aan hem verscheen een engel die hem berichtte dat zijn hoogbejaarde vrouw een zoon zou krijgen, die later Johannes de Doper genoemd zou worden. De tweede was een jonge vrouw die Maria heette. Bij haar trad de aartsengel Gabriel binnen om haar te verkondigen dat het Christuskind bij haar geboren zou worden.

Maar wat verwacht ik nu zelf?
Wordt het voor mij ook innerlijke een feest of ga ik ten onder aan alle drukten en familie¬spanningen van dingen die niet te combineren zijn????
Wat wil ik verwachtingsvol beleven of in mijzelf wakker roepen en “geboren” laten worden? Waar wil ik zelf bij stil staan? Het kost moed en kracht je hiervan bewust te worden en werkelijk innerlijk in jezelf te voelen wat je wilt.
Met Michaël neem je de moed op om deze weg te gaan. Die stevigheid moeten wij ook zoe¬ken. Wij gaan zelf op zoek naar de gouden essentie van ons eigen zijn. En als je deze gou¬den essentie gaat naderen dan voel je je warm van binnen worden, je voelt dat de vonk in jezelf gaat opvlammen.

Maar het gaat niet alleen om jezelf. De eerste proef: het feest van Sint Maarten. Ben je in staat te delen? Sint Maarten gaf zijn ene helft van de mantel weg. De andere helft behield hij. Dit is belangrijk in te zien, dat een mens niet meer goed kan functioneren als hij inner¬lijk alles weggeeft. Ieder mens moet een deel behouden en zal dan merken dat deze halve mantel steeds weer heel, zo niet groter, wordt. Hierdoor kan men steeds weer en steeds meer schenken.

De volgende proef is het Sinterklaasfeest. Het feest van creatief en sociaal bezig zijn. Voor dit feest moet je je werkelijk verdiepen in de andere mens. Met humor en creativi¬teit kun je de ander een handje helpen op zijn levensweg.
Juist de humor, de vrolijkheid van dit feest zijn belangrijk om de dingen wat luchtig dan wel gemakkelijker te zien.
Het is overigens niet alleen je inleven in de ander, want de ander houdt jou ook een spiegel voor. Dit kan je weer helpen beter inzicht te verwerven over jezelf en hoe je overkomt bij anderen.
(dit stukje is over genomen uit het boekje Advent: van het VOK.


Afbeelding Vrije School De Kleine Prins


Adventstijd

Een paar weken na de Michaëlstijd is het de tijd van de Engel Gabriël. Hij verkondigt de geboorte van Jezus Christus. Rudolf Steiner noemt hem de moederlijke engel; de engel die de zielen van de ongeborenen naar hun aardse bestaan leidt. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse woord Advenire, dat aankomen betekent.
Advent is de tijd van bezinning op het begin van de levensweg van de mens Jezus. Het is de tijd van voorbereiding, de tijd van vreugdevolle verwachting. De duisternis in deze tijd van het jaar drukt uit dat we ons in de "nacht" van het jaar bevinden. Advent heeft een avondkarakter en kerstmis is een nachtgebeuren. In de avond gaan onze gedachten en gevoelen twee kanten op. Zo worden we aan de ene kant in de Advent herinnerd aan de tijd van de voor-christelijke godsdiensten, waarin de intense hoop leefde op de komst van de Verlosser. Aan de andere kant is Advent ook een gebeuren van nu en de toekomst. Nu is het de tijd dat Hij in ons bewustzijn komt; dat is het kerstgebeuren, bestemd voor deze tijd. Wanneer Kerstmis alleen een herdenking van historische gebeurtenissen zou zijn, zou dit in onze ziel tot een grote leegte leiden. Historisch gezien is er de geboorte van Jezus. Maar in het verdere verloop van Jezus' leven wordt de opstanding het belangrijkste. Bij de opstanding begint een nieuwe fase voor de mensheid.

Het kerstfeest valt na de zomerzonnewende. In de natuur wordt de kracht van het licht langzaam groter. De natuur is afgestorven, maar heeft een actief leven in de aarde, waar de wortels groeien. Daar wordt in het verborgene voorbereid wat straks aan het licht zal komen. De krachten die daar werken zijn ontstaan in de zomer. De mens moet ook het hele jaat actief zijn. Deze activiteit is een openstellen, een luisterend openen; in de herfst een verwerken en in de kersttijd een zelfstandig laten worden. Een geboren laten worden van de eigenlijke wezenskern van de mens. Het kerstfeest is dus de geboorte van het "Ik" in de ziel van de mens. Het kosmische licht wordt een innerlijk licht. Dit is mogelijk gemaakt door het leven van Jezus Christus op aarde.

Toen Hij geboren werd, ongeveer 2000 jaar geleden, hoorden herders engelenstemmen die de geboorte verkondigden. De wereld van de Geest sprak zich uit in de sfeer van de elementen. Dit konden de herders vanuit hun aardverbondenheid beleven. De tijd van Kerstmis tot Driekoningen duurt 12 dagen, als oerbeeld voor de twaalf maanden van het jaar. Op deze kersttijd sluit de driekoningentijd aan. Al uit de eerste eeuwen van het Christendom stamt het feest Epifaneia, dat betekent: "De Verschijning des Heren". Wijze Koningen uit het Oosten lezen aan de sterrenhemel af dat een belangrijke geboorte op aarde heeft plaatsgevonden. De geschenken van de koningen zijn goud, wierook en mirre. Deze geschenken drukken het wezen van denken, voelen en willen uit.

Het denken kan zich doordringen van het licht; b.v. "mij gaat een licht op" wordt vaak als uitdrukking gebruikt. Dit wordt gesymboliseerd door de goudglans van degene die zijn hoger "Ik" in de kersttijd bewust wordt. Het voelen richt zich op de eerbied en de dankbaarheid dat het licht naar ons toekwam. Deze gevoelens kunnen enthousiasme en idealen worden. Dat drukt zich uit in de wierook. De wil kan gewond raken aan de weerbarstige wereld en heeft genezing nodig. De mirre heeft genezende werking. Driekoningen valt op 6 januari. Op deze dag wordt ook de doop van Jezus in de Jordaan herdacht. Dit is de gebeurtenis waar Jezus in zekere zin zijn eigen naam en wezen ontvangt: namelijk Christus. Ook de bruiloft te Kana waar Christus z'n eerste wonder verrichte door water in wijn te veranderen valt op 6 januari. Aan het begin van het jaar staat dus een drieheid van feesten die innerlijk met elkaar samenhangen nl. Advent, Kerstmis en Driekoningen.
Verschenenen in de Oudorp vrijeschoolkrant Kerstmis 200
auteur: Gerdina MatthiessenGeen opmerkingen:

Een reactie posten