woensdag 17 maart 2010

Opstap naar Pasen - Vastentijd

Waarom is er een Vastentijd na het afloop van het uitbundige Carnavalsviering? Hoe gaan wij in de huidige tijden er mee om? Moeten wij vasten? Geen suiker of chocola? Wat is zinvol?

Hieronder een schrijven van de Jaarfeestengroep Bronlaak, waar het helder wordt waar het voor ons echt om gaat in de huidige tijd:


Een opstap om met elkaar op weg naar Pasen te gaan.

En dan begint de vastentijd.

Wij hebben met elkaar carnaval gevierd. Wij zijn uit onze bol gegaan zoals velen het noemen. En dan woensdag begint de vastentijd.
Wat een overgang, maar ook wat een rust weer. Wij gaan weer in ons dagelijkse leven stappen met zijn eigen uitdagingen. Wij komen weer bij ons zelf.

Vasten is een oud gebruik dat in vele religies te vinden is. Overal een tijd van bezinning op wat werkelijk belangrijk is in het leven.

In het christendom is het een periode van 40 dagen (de zondagen niet meegerekend) die vooraf gaan aan Pasen.
Vanuit de katholieke kerk zijn in de loop der tijd veel gebruiken ontstaan. De nadruk ligt sterk op het naleven van regels. Het vastentrommeltje, waarin de snoep die in deze tijd niet gegeten werd bewaard werd tot Pasen, zit voor velen nog in de herinnering.

Waar het nu in de huidige tijd om gaat is dat iedereen van ons zelf een IK besluit neemt om zijn ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

Niemand van ons kan iemand anders ertoe verplichten om iets wel of niet te doen.
Je zou deze tijd voor Pasen kunnen benutten om tot innerlijke balans en uiterlijke orde te komen.
Grote schoonmaak in jezelf en om je heen houden om ruimte te maken voor nieuwe dingen. Wat kan er weg? Wat heb je eigenlijk niet nodig?
Naar jezelf te kijken en je dan af te vragen "wil ik dat nog steeds zo doen." Ben ik hier tevreden mee en dan hoe ga ik dat anders doen?
Hetzelfde kan je je afvragen als je naar je huis, tuin kijkt. Wat wil ik zo houden wat wil ik veranderen?

Deze innerlijke activiteit leidt in kleine stapjes tot een omvorming in ons waardoor wij steeds meer als vrij mens tevoorschijn komen. "Ja, dat doe ik omdat IK het wil" geeft in jezelf een ervaring van vrijheid en verrijking.

En als het dan Pasen is kunnen wij rond het paasvuur staan en voorzichtig jubelend samen zingen: "Hij is waarlijk opgestaan"
In mezelf ben ik opgestaan. Ik heb gedaan wat ik mij voorgenomen heb.

Waar zou je naar kunnen kijken? Welke gewoontes wil ik onder de loep nemen? Hoe begroet IK mens en?
Ben Ik met mijn gedachten erbij als IK iets aan het doen ben?
Hoe luister IK naar de ander?
Wil IK naar dit tv programma kijken?
Wil IK dat wat IK wil werkelijk hebben?
Heb IK gezegd wat IK wilde zeggen?
Hoe ga Ik om met bv het gebruik van water of gas en elektriciteit.

Er zijn ontelbaar veel gewoontes die ieder van ons heeft en die misschien eens aan vernieuwing toe zijn.
Probeer het uit! En ga elkaar vertellen wat je tegen komt als je gewoontes gaat veranderen. Wees mild tegenover jezelf als het niet meteen gaat lukken. Dat hoort ook bij verandering.

Vastentijd is dus een tijd waarin IK een beslissing neemt om iets onder ogen te zien en iets anders te doen dan Ik gewend ben. Iets niet te doen of juist iets te doen wat ik
anders niet doe.

Het wezenlijke proces van vasten is: je laat het oude los en creëert daarmee ruimte voor het nieuwe.

Geschreven door Dörte

Geen opmerkingen:

Een reactie posten